Jednorazový výber úspor z druhého piliera bude menej dostupný, rozhodujúca podmienka sa sprísni. Sporenie v druhom pilieri sa od januára o štvrtinu oslabí

Zdieľať
Jednorazový výber
Jednorazový výber úspor z druhého piliera bude menej dostupný, rozhodujúca podmienka sa sprísni. Sporenie v druhom pilieri sa od januára o štvrtinu oslabí Foto: www.gettyimages.com

Ak bude dostávať penzista ako sporiteľ v druhom pilieri v budúcom roku zo Sociálnej poisťovne dôchodok vo výške aspoň 651,70 eura, bude si môcť vybrať z druhého piliera jednorazovo celú nasporenú sumu.

Programový výber

Suma 651,70 eura je hodnotou priemerného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne, ktorá je v roku 2024 podmienkou výplaty starobného dôchodku z druhého piliera tzv. programovým výberom.

Táto suma sa pritom v porovnaní s rokom 2023 zvýši o viac ako 130 eur. Možnosť jednorazového vyplatenia nasporenej sumy príspevkov z druhého piliera tak zostane zachovaná aj v roku 2024, to znamená bez nutnosti zdanenia vyplatenej sumy príspevkov.

„Programový výber sa uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ určí mesačnú sumu dôchodku, obdobie vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov, v druhom pilieri,“ uviedla Sociálna poisťovňa.

Referenčná suma

Jedinou podmienkou tzv. programového výberu je to, aby súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, bol vyšší ako tzv. referenčná suma.

„Ak sporiteľovi budú v roku 2024 vyplácané dôchodky, napríklad starobný dôchodok z prvého piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku, či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrnne aspoň 651,70 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov jednorazovo,“ upozorňuje poisťovňa.

Priemerná mesačná suma starobného dôchodku z prvého piliera, na ktorý vznikol nárok od 1. januára 2004, sa určuje vždy k 30. novembru kalendárneho roka a platí celý nasledujúci rok. Sociálna poisťovňa tento údaj zverejňuje na svojej internetovej stránke.

Zdroj: SITA.sk

Autor:

Sporenie v druhom pilieri
Sporenie v druhom pilieri sa od januára o štvrtinu oslabí, rodičovský dôchodok sa nebude vyplácať mesačne Foto: www.gettyimages.com

Sporenie v druhom pilieri sa od januára o štvrtinu oslabí, rodičovský dôchodok sa nebude vyplácať mesačne

Obeťou hľadania úspor pri znižovaní deficitu verejných financií budú aj ľudia sporiaci si na penziu v druhom dôchodkovom pilieri. Parlament schválil legislatívny návrh, aby sa príspevková sadzba do druhého piliera od začiatku budúceho roka trvale znížila zo súčasných 5,5 percenta na 4 percentá z hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby.

Príspevky do druhého dôchodkového piliera

Nižšia sadzba do druhého piliera znamená, že väčšia suma dôchodkových odvodov zostane v Sociálnej poisťovni. V budúcom roku tak Sociálna poisťovňa týmto krokom získa takmer 365 miliónov eur, v roku 2025 takmer 462 miliónov eur a v roku 2026 takmer 497 miliónov eur.

Sadzba príspevkov do druhého dôchodkového piliera vo výške 5,5 percenta mala platiť v rokoch 2023 a 2024. Od roku 2025 mala stúpnuť na 5,75 percenta a od roku 2027 na konečných 6 percent z hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby.

Peniaze na vyplácanie rodičovských dôchodkov

Znížením sadzby do druhého dôchodkového piliera vláda Roberta Fica získa finančné zdroje na vyplácanie rodičovských dôchodkov. Tie sa budúci rok nebudú vyplácať mesačne, ale každý rok v júni v jednej úhrnnej splátke.

Ak nárok na rodičovský dôchodok vznikne prvýkrát napríklad v auguste, penzisti dostanú túto dávku za august až december v mesiaci, v ktorom im Sociálna poisťovňa prvýkrát vyplatí dôchodok, od ktorého je odvodený nárok na výplatu rodičovského dôchodku.

Ak nárok na výplatu dôchodku, od ktorého je nárok na rodičovský dôchodok odvodený, zanikol pred 1. júnom, rodičovský dôchodok bude patriť iba za obdobie nároku na výplatu tohto dôchodku.

Zdroj: SITA.sk

Autor:

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Odporúčané