Dôchodcovia si od nového roka prilepšili, Sociálna poisťovňa zverejnila výšku valorizácie. A čo minimálny dôchodok?

Zdieľať
Dôchodcovia
Dôchodcovia si od nového roka prilepšili, Sociálna poisťovňa zverejnila výšku valorizácie. A čo minimálny dôchodok? Foto: depositphotos.com

Dôchodky od nového roku stúpnu o 3,6 %. Zvýšené penzie dostane viac ako 1,4 milióna poberateľov dôchodkov. Priemerná starobná penzia, ktorá za október dosiahla 648 eur, by taka mal od januára stúpnuť o približne 23 eur. V novej kalkulačke Sociálnej poisťovne si každý dôchodca môže vypočítať, ako sa mu zvýši jeho penzia.

Dôchodca si z ponuky v kalkulačke vyberie druh dôchodku a v ďalšom riadku uvedie v eurách mesačnú sumu dôchodku, ktorú poberá. Nakoniec zadá Vypočítať a ihneď sa dozvie, o koľko eur sa jeho dôchodok zvýši a aká je celková suma jeho dôchodku po zvýšení od 1. januára 2024.

Kalkulačka má informatívny charakter. O zvýšení dôchodku od 1. januára budúceho roka bude Sociálna poisťovňa každého dôchodcu informovať v rozhodnutí, ktoré mu doručí poštou alebo do elektronickej schránky dôchodcom, ktorí ju majú aktivovanú.

O valorizáciu dôchodku nie je potrebné žiadať. Sociálna poisťovňa dôchodky prepočíta a vyplatí automaticky. Poberatelia dostanú dôchodky vo zvýšenej sume vo výplatných termínoch v januári budúceho roka.

Zdroj: SITA.sk

Dôchodci si od nového roka prilepšia
Dôchodci si od nového roka prilepšia, Sociálna poisťovňa zverejnila výšku valorizácie. Zmení sa minimálny dôchodok? Foto: www.gettyimages.com

Zvýšenie o 3,6 percenta

Dôchodcovia dostanú v novom roku vyššie dôchodky. Sociálna poisťovňa vyplácané dôchodky zvýši o 3,6 %. Zvýšené penzie dostane viac ako 1,4 milióna poberateľov dôchodkov.

Priemerný starobný dôchodok, ktorý za október dosiahol 648 eur, by tak mal od januára stúpnuť o približne 23 eur. Je to oveľa menej ako v tomto roku. Od 1. januára tohto roka totiž poisťovňa zvýšila všetky penzie o 11,8 percenta. Priemerný starobný dôchodok tak od začiatku tohto roka stúpol o viac ako 61 eur.

Od 1. júla tohto roka poisťovňa mimoriadne zvýšila všetky dôchodkové dávky o 10,6 percenta. Znamenalo to opätovný nárast priemernej starobnej penzie o viac ako 60 eur.

Dôchodcovská inflácia

Percento pravidelnej každoročnej valorizácie dôchodkov sa odvíja od porovnania medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvých deväť mesiacov a pre rok 2024 aj za prvý polrok minulého roka.

Štatistický úrad SR zverejnil, že percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvých deväť mesiacov vlaňajška je 12,5 %. Dôchodcovská inflácia za prvý polrok minulého roka bola 14,5 %. Pri zvýšení dôchodkov priznaných v roku 2024 sa podľa zákona o sociálnom poistení použije vyššia hodnota, teda 14,5 %.

Dôchodky priznané pred rokom 2024 sa od 1. januára budúceho roka zvýšia o 3,6 %. Percento zvýšenia je určené podľa vzorca uvedeného v prílohe k zákonu, ktorý zohľadňuje mimoriadnu valorizáciu dôchodkov v roku 2023.

Dôchodci si od nového roka prilepšia
Dôchodci si od nového roka prilepšia, Sociálna poisťovňa zverejnila výšku valorizácie. Zmení sa minimálny dôchodok? Foto: www.gettyimages.com

Suma minimálneho dôchodku

Ak suma dôchodku bude aj po valorizácii nižšia ako minimálny dôchodok, Sociálna poisťovňa ďalej zvýši sumu dôchodku na sumu minimálneho dôchodku.

Keďže sa suma minimálneho dôchodku od 1. januára budúceho roka v porovnaní so sumou minimálneho dôchodku od 1. októbra tohto roka nebude meniť, dôchodca bude naďalej dostávať dôchodok v nezmenenej sume. Bude teda poberať minimálny dôchodok, ktorý je pre neho po valorizácii dôchodku finančne výhodnejší.

Ak bude suma dôchodku po valorizácii vyššia ako suma minimálneho dôchodku, nárok na minimálny dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa bude dôchodcovi vyplácať jeho dôchodok v novej, vyššej sume. Ten bude totiž pre neho výhodnejší než dovtedy poberaný minimálny dôchodok.

Zdroj: SITA.sk

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Odporúčané